MENU

Ruční brzdy Wabco: důležitý návyk pro zvýšení bezpečnosti

Po mnoho dekád byly ruční brzy nedílnou součástí výbavy užitkových vozidel a plnily klíčovou bezpečnostní funkci.


Dnes zůstávají ruční brzdy kriticky důležitou součástí konstrukce vozidla a primárně se používají pro bezpečné zajištění zaparkovaného vozidla proti pohybu. Jedná se o mnoha řidiči často přehlížené bezpečnostní opatření, jehož opomenutí může mít poměrně nákladné a dalekosáhlé důsledky; majetkové škody, ohrožení životů i nechtěné prostoje vašeho vozového parku. Řidiči by měli vždy používat parkovací brzdu pro zajištění vozidla v zaparkované poloze. Jedná se o důležitý návyk. 

Pro zamezení nežádoucího rozjetí, které může způsobit vysoké škody vždy zatáhněte parkovací brzdu – a to při každém opuštění sedadla řidiče!   

Ruční brzda nenachází své uplatnění pouze při parkování, ale může představovat také klíčovou bezpečnostní funkci při zastavení vozidla ve svahu nebo na křižovatce.


Správné používání systémů ručních brzd značky Wabco

V zájmu zvyšování bezpečnosti provozu značka Wabco neustále inovuje své systémy ručních brzd. Současná pokročilá technologie značky Wabco byla celosvětově použita u vysokého počtu komerčních vozidel. Přispíváme tak k bezpečnosti řidičů i jejich okolí.

Správné používání této technologie je životně důležitou funkcí umožňující správný provoz vozidel a značka Wabco pravidelně informuje své zákazníky o bezpečnostních tématech. Chcete-li podpořit bezpečnost vašeho vozového parku, Wabco vám přináší několik tipů, jak ruční brzdu správně používat:

+   Ruční brzdu uveďte do aktivní polohy vždy, když zaparkujete, nebo když se potřebujete rozjet do svahu. Nesprávně zatažená páka do parkovací polohy může vést k nechtěnému povolení parkovací brzdy vozidla.

+   Zajistěte správné zablokování páky ruční brzdy do PLNĚ zajištěné polohy. Vytažením do poloviční polohy není zajištěna správná ochrana vašeho vozidla před nechtěným rozjetím.

+   Nesprávné použití ruční brzdy může mít za následek nadměrné opotřebení a časem snížit účinnost ruční brzdy.  To zahrnuje neúplnou aretaci v koncové poloze páky a/nebo nadměrné zatěžovaní páky při jejím používání.

+   V případě, že uživatel kdykoli zpozoruje jakoukoli funkční anomálii při jištění ruční brzdou, například ztráta plynulého pohybu, vyšší míra tření, příliš volný pohyb atp., společnost Wabco důrazně doporučuje okamžitou výměnu celé jednotky ruční brzdy.

 

Důležitost školení pro zvýšení povědomí o nezbytnosti ruční brzdy

Školení sehrávají důležitou roli v procesu vytváření povědomí o důležitosti správného a pravidelného používání ručních brzd u užitkových vozidel. Wabco globálně dodává servisům a prodejcům pravidelné a aktualizované odborné informace, a tím přispívá k zajištění náležité bezpečnosti a správnému používání systémů zákazníky.

Společnost Wabco doporučuje:

+   Když jsou vozy v servisu, vždy zkontrolujte stav ručních brzd. Jedná se o kriticky důležitou bezpečnostní součást, která nesmí být opomenuta.

+   Věnujte náležitý čas předvedení správné manipulace s ruční brzdou vašim zákazníkům. Vaše rady zredukují špatné používání řidičů a zvýší bezpečnost na silnicích.

+   V případě pochybností si prosím prostudujte příručku k ruční brzdě, nebo kontaktujte svého lokálního zástupce značky Wabco, který vám poskytne další informace.