penax-header-desktop.jpg


Vratné díly

Vratné díly můžete vracet osobně na našich pobočkách, nebo zasílat na naši pobočku v Teplicích a to na vlastní náklady. V případě, že se rozhodnete vratný díl poslat, označte viditelně krabici jako vratné díly. Ke každému vracenému dílu připojte buď kopii, nebo číslo nákupního dokladu (faktury nebo dodacího listu). 

Vrácené díly se zasílají na posouzení výrobci. Výrobce posoudí, zda vratný díl akceptuje. Po akceptaci ze strany výrobce Vám vystavíme dobropis na zálohu, pokud byla účtována. Zamítnuté vratné díly výrobce nevrací. Pravidla pro akceptaci vratných dílů jsou uvedena níže. 


Adresa pro zasílání vratných dílů


Penax - Petr Sýba s.r.o.
Kladruby 11
415 01  Teplice


Pravidla pro vracení použitých dílů

 


Aby mohlo být přijato

 • Použitý díl musí být demontován z vozidla.
 • Použitý díl musí být kompletní, kompletně smontovaný.
 • Použitý díl nesmí být prasklý, poškozený nebo deformovaný.
 • Použitý díl nesmí být silně zkorodovaný nebo spálený.
 • Nebyly nalezeny stopy o pokus repasu dílu.
 • Použitý díl musí splňovat standardy ustanovené v dostupné publikaci (Směrnice vracení použitých dílů).
 • Použitý díl musí pocházet pouze z Original Equipment (OE) dílů.

Bude zamítnuto

 • Použitý díl není kompletní a demontován nebo změněn jiným způsobem.
 • Použitý díl je poškozený jinak než provozem např. nešetrným zacházením nebo nevhodnou demontáží.
 • Byl rozeznán předchozí pokus o repas zařízení.
 • Závit je poškozený. Otvory pro šrouby jsou deformované.
 • Rez, která se objevuje na vnitřní části povrchu, a je způsobena nesprávným uskladněním použitého dílu.
 • Použitý díl je spálený.
 • Z dílu vytékají provozní kapaliny, např. olej z kompresoru.
 • Kopie OE dílu.


Pro více informací k vracení použitých dílů, včetně příkladů co je, nebo naopak není možné akceptovat, si stáhněte příručky z odkazů níže.